Items where Subject is "13 EDUCATION > 1303 Specialist Studies In Education > 130313 Teacher Education and Professional Development of Educators"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | D | E | H | I | J | L | M | N | P | R | S | T | U | W | Y
Number of items at this level: 59.

A

Abidin, Abubakar (2015) Motivasi guru SMP Muhammadiyah Palangkaraya dalam melaksanakan sholat zuhur berjamaah di Masjid Darul Arqam pAalangka Raya. Undergraduate thesis, IAIN Palangka Raya.

Adawiyah, Rabiatul (2017) Pembelajaran akidah akhlak dalam pendidikan karakter siswa kelas VII MTSN Katingan Tengah Kabupaten Katingan. Undergraduate thesis, IAIN Palangka Raya.

Agustini, Sri (2019) Model dan strategi kepemimpinan kepala sekolah dalam peningkatan mutu tenaga pendidik di SMA Negeri 1 Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur. Masters thesis, IAIN Palangka Raya.

Ahmadiansyah, Ahmadiansyah (2017) Manajemen pengembangan tenaga pendidik Madrasah Aliyah Negeri Pangkalan Bun. Masters thesis, IAIN Palangka Raya.

Aliansyah, Aliansyah (2018) Strategi guru PAI dalam kegiatan pembinaan keagamaan ekstrakurikuler di SMPN-1 Palangka Raya. Masters thesis, IAIN Palangka Raya.

Anwar, Khairil (2019) Strategi guru dalam pencapaian Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) kelas XI di Madrasah Aliyah Darul Ulum Palangka Raya. Undergraduate thesis, IAIN Palangka Raya.

Azizah, Adelia (2019) Pembelajaran tematik dengan menggunakan media monopoli di kelas iv MIS Mutiara Insan Palangka Raya. Undergraduate thesis, IAIN Palangka Raya.

B

Berlianto, Berlianto (2019) Pemanfaatan tujangan profesi guru SMP Negeri dalam perspektif Islamic Consumer Behavior Kota Palangka Raya. Masters thesis, IAIN Palangka Raya.

Budiono, Budiono (2019) Upaya guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam memotivasi belajar siswa kelas V MIN-2 Lamandau Kabupaten Lamandau. Undergraduate thesis, IAIN Palangka Raya.

D

Devi, Karlina (2019) Startegi guru pendidikan agama islam dalam membentuk perilaku keagamaan siswa di SMP Negeri 7 Arut Selatan. Undergraduate thesis, IAIN Palangka Raya.

Diirun, Muhamad Asran (2016) Pengaruh gaya kepemimpinan kepala sekolah dan budaya organisasi terhadap kinerja guru di SMA dan MA se Kota Palangka Raya. Masters thesis, IAIN Palangka Raya.

E

Eliherma, Nina (2019) Kemampuan guru ips mengajar mata pelajaran pai di SMP Negeri 3 Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya. Undergraduate thesis, IAIN Palangka Raya.

Elvi, Suharni (2016) Kebijakan Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Peningkatan Kompetensi Pedagogik Dan Kompetensi Kepribadian Guru Pada Sdn 6 Bukit Tunggal Palangka Raya. Masters thesis, IAIN Palangka Raya.

H

Hamidun, Hamidun (2015) Pengelolaan kelas di Madrasah Ibtidaiyah Mustaqim Bahitom Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya. Undergraduate thesis, IAIN Palangka Raya.

Hermawan, Budi (2017) Strategi kepala madrasah dalam peningkatan mutu guru pada Madrasah Tsanawiyah Negeri Kumai. Masters thesis, IAIN Palangka Raya.

Hidayati, Fitri (2015) Strategi mengajar guru Kelas VIII dalam meningkatkan minat belajar peserta didik pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadits di MTs Miftahul Jannah Palangka Raya. Undergraduate thesis, IAIN Palangka Raya.

I

Ikhsanudin, Akhmad (2017) Manajerial kepala madrasah dalam mengembangkan profesional guru di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Mendawai Pangkalan Bun. Masters thesis, IAIN Palangka Raya.

Indrayani, Indrayani (2019) Kompetensi guru berlatar belakang SLTA di MTs. Raudhatul Jannah Palangka Raya. Undergraduate thesis, IAIN Palangka Raya.

J

Jalaluddin, Jalaluddin (2018) Kompetensi supervisi akademik kepala sekolah dalam peningkatan kinerja guru (Studi pada SMP IT Al Amin Kuala Kapuas). Masters thesis, IAIN Palangka Raya.

Jumaisah, Jumaisah (2019) Penggunaan metode mind mapping pada mata pelajaran akidah akhlak kelas VB di MIS Al-Jihad Palangka Raya. Undergraduate thesis, IAIN Palangka Raya.

Jumiati, Jumiati (2019) Kompetensi profesional guru pendidikan agama islam dalam mengajar materi pelajaran umum di Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda 1 Palangka Raya. Masters thesis, IAIN Palangka Raya.

Jumikun, Jumikun (2017) Manajemen peningkatan kompetensi profesional tenaga pendidik di MIN Melayu Muara Teweh. Masters thesis, IAIN Palangka Raya.

L

Lamiang, Lamiang (2017) Pengaruh gaya kepemimpinan situasional pimpinan sekolah terhadap kompetensi profesional dan kinerja guru SMK di Kab. Katingan. Masters thesis, IAIN Palangka Raya.

Lina, Lina (2015) Problema Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam Kegiatan Pengembangan Profesi (Studi Kasus Di MTs Negeri 2 Palangka Raya). Masters thesis, IAIN Palangka Raya.

M

M. Syaifi, M. Syaifi (2017) Strategi kepemimpinan Kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru di SMAN 3 Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan. Masters thesis, IAIN Palangka Raya.

Madina, Harisa Nur (2019) إستراتيجيات المدرس لإعطاء الدوافع أثناء تعليم اللغة العربية بالمدرسة الابتدائية الإسلامية الحنفاء(Strategi guru memberikan motivasi dalam pembelajaran Bahasa Arab di MI Al-Hunafa). Undergraduate thesis, IAIN Palangka Raya.

Mahsun, Imam (2019) Pengaruh supervisi akademik pengawas dan motivasi kerja guru terhadap kinerja guru pendidikan agama islam Sekolah Dasar se kecamatan Maliku kabupaten Pulang Pisau. Masters thesis, IAIN Palangka Raya.

Maryanto, Edi (2018) Kunci sukses Guru zaman now. Narasi Nara, Palangka Raya. ISBN 978-602-53263-0-01

Muhammad, Muhammad (2019) Strategi guru pai mengembangkan kemampuan soft skills siswa di SMPN Satu Atap 2 Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau. Masters thesis, IAIN Palangka Raya.

Muhdir, Muhdir (2019) Upaya guru PAI bersertifikasi dalam meningkatkan pembelajaran di SMPN Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Kalimantan Tengah. Masters thesis, IAIN Palangka Raya.

Muhlisin, Mitra (2018) The teacher’s strategies in teaching english speaking at the students of MTsN- 1 Kota Palangka Raya. Undergraduate thesis, IAIN Palangka Raya.

Mujaeni, Achmad (2013) Kemampuan guru PAI dalam penyusunan silabus dan RPP di SMPN-1 Sebangau Kuala kabupaten Pulang Pisau. Undergraduate thesis, STAIN Palangka Raya.

Mukbitin, Muhammad Rasyid (2019) Penerapan metode role playing dalam pembelajaran tematik tema 2 sub tema 2 kelas iv SDN 4 Panarung Palangka Raya. Undergraduate thesis, IAIN Palangka Raya.

Mulyono, Mulyono (2017) Pemnjaminan mutu tenaga pendidik di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN)Kumai Hilir Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah. Masters thesis, IAIN Palangka Raya.

Murwati, Salmi (2019) Kompetensi profesional guru pai di SMA Negeri se kota Palangka Raya pada alumni pai di IAIN/STAIN Palangka Raya. Undergraduate thesis, IAIN Palangka Raya.

Muzahidin, Al (2019) Peran guru Pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan kecerdasan spiritual siswa Madrasah Tsanawiyah Al-Badar Kasongan. Masters thesis, IAIN Palangka Raya.

N

Najah, Triwid Syafarotun (2005) pengaruh faktor kognitif dan non kognitif terhadp kinerja guru-guru SMU Negeri se-Kota Metro Lampung. Himmah, 6 (17). pp. 38-54.

Napilah, Napilah (2019) Guru profesional dalam proses belajar mengajar pai di MAN 2 Pulang Pisau Kalimantan Tengah. Masters thesis, IAIN Palangka Raya.

Nurhaliza, Erisma (2019) Penerapan model ctl (contextual teaching and learning) melalui alat peraga torso dalam peningkatan hasil belajar pada mata pelajaran ipa kelas v di SDN Muara Bumban 1 Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya. Undergraduate thesis, IAIN Palangka Raya.

P

Prasetiawan, M. Eko (2019) Kompetensi pedagogik guru Pendidikan Agama Islam di Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Jannah Pahandut Seberang Palangka Raya. Masters thesis, IAIN Palangka Raya.

Pratomo, Aditya Budi (2015) Penerapan tugas dosen penasehat akademik prodi PAI berdasarkan standar pedoman akademik di STAIN Palangka Raya. Undergraduate thesis, IAIN Palangka Raya.

Purwono, Budi (2018) Manajemen strategik kepala SMA Muhammadiyah Katingan Tengah dalam meningkatkan kompetensi profesional guru. Masters thesis, IAIN Palangka Raya.

R

Rahmadi, Rahmadi (2017) Manajemen tenaga pendidik di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Palangka Raya. Masters thesis, IAIN Palangka Raya.

Rahmalia, Rahmalia (2017) The effect of teacher corrective feedback technique toward students’ writing ability at MTs Hidayatul Insan Palangkaraya. Undergraduate thesis, IAIN Palangka Raya.

Riadah, Riadah (2019) Manajemen kepengawasan dalam meningkatkan profesionalisme guru PAI di Madrasah Ibtidaiyah Negeri-1 Pulang Pisau. Masters thesis, IAIN Palangka Raya.

Rizkiah, Rizkiah (2019) Implementasi pembelajaran tematik dengan menggunakan pendekatan saintifik kelas iv di SDN 4 Panarung Palangka Raya. Undergraduate thesis, IAIN Palangka Raya.

Ruaida, Siti (2019) Manajemen kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja mengajar guru di MIN 1 Pulang Pisau kabupaten Pulang Pisau. Masters thesis, IAIN Palangka Raya.

S

Saputra, Gunawan Ady (2016) Kinerja guru Pendidikan Agama Islam di SDN-1 Tawan Jaya Kabupaten Barito Utara. Undergraduate thesis, IAIN Palangka Raya.

Sari, Isna Rusmana (2019) Kemampuan guru pai MA Hidayatul Insan Fii Talimiddin dalam memanfaatkan media pembelajaran. Masters thesis, IAIN Palangka Raya.

Sari, Risa Ernia (2017) Peran guru PAI dalam membina sikap beragama siswa kelas VII dan VIII di SMP GUPPI Palangka Raya. Undergraduate thesis, IAIN Palangka Raya.

Sary, NooritaArdian (2019) Peran guru pendidikan agama islam dalam menanamkan perilaku islami siswa di SMKN-5 Palangka Raya di SMKN-5 Palangka Raya. Undergraduate thesis, IAIN Palangka Raya.

Sugianto, Bambang (2019) Strategi guru pai dalam menanamkan Karakter siswa di SMPN 1 Palangka Raya. Masters thesis, IAIN Palangka Raya.

Supaini, Supaini (2019) Guru berkarakter antara harapan dan kenyataan. Narasi Nara, Palangka Raya. ISBN 978-602-53263-5-6

Syamsul, Hadi (2015) Kinerja Guru dalam Pembelajaran pada Madrasah Aliyah Negeri Model Palangka Raya. Masters thesis, IAIN Palangka Raya.

T

Turrahmania, Makbullah (2018) Karakteristik guru profesional berdasarkan persepsi siswa kelas XI di Madrasah Aliyah Negeri Kotawaringin Timur. Undergraduate thesis, IAIN Palangka Raya.

U

Ulfah, Ramdhania (2019) Pengelolaan kelas pada pelajaran PAI kelas IV di SDIT Al-Qonita Palangka Raya. Undergraduate thesis, IAIN Palangka Raya.

W

Wahyuni, Sri (2016) Studi kebijakan kepala sekolah dalam meningkatkan profesionalisme Guru Pendidikan Agama Islam pada 5 SDN di Kota Palangka Raya. Masters thesis, IAIN Palangka Raya.

Y

Yadi, Aidi Rahmani (2018) Pengaruh kompetensi manajerial dan kompetensi supervisi kepala madrasah terhadap kompetensi pedagogik guru Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Kota Sampit. Masters thesis, IAIN Palangka Raya.

Yusup, Yusup (2019) Kompetensi kepribadian guru Akidah Akhlak bersertifikasi di MTsN 2 Palangka Raya. Undergraduate thesis, IAIN Palangka Raya.

This list was generated on Fri Sep 25 00:18:21 2020 WIB.