Browse by Supervisor

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Jump to: Thesis
Number of items: 20.

Thesis

Insyirah, Rahmatul (2018) Manajemen sarana dan prasarana dalam meningkatkan mutu pendidikan di Mts Muslimat NU Palangka Raya. Masters thesis, IAIN Palangka Raya.

Ma-Deeyoh, Aisoh (2018) Strategi penyampaian isi pembelajaran mata pelajaran fiqih kelas VII di Sampan Witya Cho-I-Rong Thailand. Undergraduate thesis, IAIN Palangka Raya.

Husnawati, Husnawati (2018) Analisis kelayakan isi buku ajar pendidikan agama islam dan budi pekerti kelas II sdn 8 menteng palangka raya penerbit kementerian pendidikan Dan kebudayaan. Undergraduate thesis, IAIN Palangka Raya.

Nur'aini, Mya (2018) Perbandingan hasil belajar siswa melalui model pembelajaran role playing dan think pair share pada mata pelajaran akidah akhlak kelas VIII di MTs Muslimat NU Palangka Raya. Undergraduate thesis, IAIN Palangka Raya.

Hasanah, Mety Nurnadiatul (2018) Penerapan model pembelajaran contextual teaching and learning materi salat jamak dan qasar mata pelajaran PAI di kelas VII SMP Al-Amin Palangkaraya. Undergraduate thesis, IAIN Palangka Raya.

Fathorrahman, Fathorrahman (2018) Strategi penyampaian pembelajaran dalam mengoptimalkan kemampuan kognitif siswa pada materi salat berjamaah kelas vii di Mts negeri 2 palangkaraya. Undergraduate thesis, IAIN Palangka Raya.

Akbar, Muhammad Sabillah (2017) Perbandingan hasil belajar mata pelajaran pai dan budi pekerti materi kejujuran melalui pembelajaran Jigsaw dan debat aktif di kelas X SMKN 1 Seruyan. Undergraduate thesis, IAIN Palangka Raya.

Yuly, Yuly (2017) Pengaruh penggunaan internet terhadap aktivitas belajar mahasiswa Jurusan Tarbiyah Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan IAIN Palangka Raya. Undergraduate thesis, IAIN Palangka Raya.

Hardianti, Hardianti (2017) Mengembangkan kognitif dengan pembelajaran kooperatif tipe jigsaw materi iman kepada hari akhir di SMPN Satu Atap 2 Kamipang Kabupaten Katingan. Undergraduate thesis, IAIN Palangka Raya.

A'in, Uliffatul Khurun (2017) Pola asuh demokratis dalam pendidikan keislaman di Panti Asuhan Nurussholihin Palangka Raya. Undergraduate thesis, IAIN Palangka Raya.

Hasbiyaturrohmah, Hasbiyaturrohmah (2017) Strategi pembelajaran pendidikan agama islam bagi anak autis di SMPLB 1 Palangka Raya. Undergraduate thesis, IAIN Palangka Raya.

Hidayah, Laila (2017) Pengaruh penerapan reinforcement terhadap motivasi belajar anak dalam proses belajar mengajar mata pelajaran fiqih kelas V di MIS Hidayatul Muhajirin Palangka Raya. Undergraduate thesis, IAIN Palangka Raya.

Sari, Ayu Astuti Wulan (2017) Pembinaan keagamaan pada anak tunagrahita di Sekolah Dasar Luar Biasa Negeri-2 Palangka Raya. Undergraduate thesis, IAIN Palangka Raya.

Vickyriansyah, M. Aldy (2017) Hubungan penggunaan media Talking Pen terhadap kemampuan membaca Al-Qur’an di kelas VIIA MTs Babussalam Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat. Undergraduate thesis, IAIN Palangka Raya.

Rezita, Rezky (2017) Pembelajaran pendidikan agama islam pada siswa berkebutuhan khusus di SDN 11 Langkai Palangka Raya. Undergraduate thesis, IAIN Palangka Raya.

Kurniati, Kurniati (2016) Pembelajaran cooperative learning tipe STAD mata Pelajaran Fikih di MA Muslimat NU Palangka Raya. Undergraduate thesis, IAIN Palangka Raya.

Sylvia, Sylvia (2016) Penerapan model pembelajaran role playing pada mata pelajaran aqidah akhlak di Kelas VIII MTs Muslimat NU Palangka Raya. Undergraduate thesis, IAIN Palangka Raya.

Saleh, Muhammad Nur (2016) Penerapan strategi pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Kota Besi Kotawaringin Timur. Undergraduate thesis, IAIN Palangka Raya.

Rahman, Norsi Nati (2016) Pengembangan bahan ajar materi mengkafani jenazah mata pelajaran PAI kelas XI menggunakan adobe flash professional CS 6. Undergraduate thesis, IAIN Palangka Raya.

Atmayanti, Desi (2015) Pengaruh penerapan pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement division(STAD) terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran fiqih materi puasa kelas VIII MTS Darul Ulum Palangka Raya. Undergraduate thesis, IAIN Palangka Raya.

This list was generated on Tue Jan 28 17:10:30 2020 WIB.